สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3609900400045
 • ชื่อธุรกิจ
 • พร่างพราวด์
 • สถาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สบู่สมุนไพร เครื่องสำอางค์ แชมพูมะกรูด อินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0865155159
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สถาพร ฉายะโอภาส
 • สถาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029943376
 • เบอร์มือถือ
 • 0865155159
 • อีเมล์
 • sathaporn.ch@gmail.com