สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3609900400045
 • ชื่อธุรกิจ
 • มิตรใหม่ฟาร์ม
 • สถาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยอินทรีย์, จุลินทรีย์, ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์, ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • TTM, Organic Thailand, Q, OTOP 5 Star
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สถาพร ฉายะโอภาส
 • สถาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0865999958
 • เบอร์มือถือ
 • 0865155159
 • อีเมล์
 • sathaporn.ch@gmail.com