สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105547118531
 • ภิญโญ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 41002
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
 • สินค้า/บริการ
 • รับออกแบบ ตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • มาตรฐานสินค้า
 • 02-894-5227-8 Fax 02-894-5229
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภิญโญ ปะตาทายัง
 • ภิญโญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-894-5227-8
 • เบอร์มือถือ
 • 081-254-1510
 • อีเมล์
 • pinyo5599@gmail.com