สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3100800327792
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำผึ้งลัดดา
 • ลัดดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผึ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP , GMP , Halal , อย. , OTOP5ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชัยภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ลัดดา ตั้งรัตนะ
 • ลัดดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044-127199
 • เบอร์มือถือ
 • 0819840404
 • อีเมล์
 • laddahoneyfarm@gmail.com