สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3100602101798
 • ชื่อธุรกิจ
 • พลายทอง
 • ปรเมศวร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอาง เวชสำอาง เครื่องหอม ทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง , มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปรเมศวร์ พินิจจันทร์
 • ปรเมศวร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 037349939
 • เบอร์มือถือ
 • 0885054888
 • อีเมล์
 • por_poramate@yahoo.com