สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อาร์ม แอร์ ขนมเบื้อง
 • ทิพย์มนทา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • สินค้าโอทอป
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ทิพย์มนทา จันทรสูตร์
 • ทิพย์มนทา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 083-422-8303
 • เบอร์มือถือ
 • 083-422-8303
 • อีเมล์
 • Nongair2557@gmail.com