สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0495538000032
 • พรพัฏ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 86101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมโรงพยาบาล
 • สินค้า/บริการ
 • บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • HA
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มุกดาหาร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรพัฏ วิริยพันธ์
 • พรพัฏ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042-633301
 • เบอร์มือถือ
 • 089-8412068
 • อีเมล์
 • gojanya@gmail.com