สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • -
 • ชื่อธุรกิจ
 • แคบหมูอำพรรณ
 • อำนาจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ใส้อั่ว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อำนาจ ชุ่มอินทร์จักร
 • อำนาจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0957647322
 • อีเมล์
 • tanakrit17ram@hotmail.com