สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0565550000097
 • พิทักษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ทำเล - อิ่มบุญ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 14112
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กระเป๋า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • มผช.เลขที่520-4/833(พย)
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิทักษ์ บุญทา
 • พิทักษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-491533
 • เบอร์มือถือ
 • 0815627529
 • อีเมล์
 • artandart2013@gmail.com