สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • จี๋ลี่เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่
 • เพชร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับอัญมณี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ผมช. Chanthaburi gem & jewely guarantee
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เพชร มันทะเล
 • เพชร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0801210858
 • เบอร์มือถือ
 • 0801210858
 • อีเมล์
 • Diamondp291@gmail.com