สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านขนมจันทร์เจ้า
 • รวิกานต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เบเกอรี่/วุ้นเป็ด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รวิกานต์ สางชัยภูมิ
 • รวิกานต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038-026744
 • เบอร์มือถือ
 • 091-8726618
 • อีเมล์
 • bankanomjanjao@gmail.com