สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105552011421
 • บุญญฤทธิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 32903
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์เซฟตี้ (PPE)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0818284288
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บุญญฤทธิ์ เตชะสรรพสิทธิ์
 • บุญญฤทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025302173-4
 • เบอร์มือถือ
 • 0818284288
 • อีเมล์
 • firstupg@hotmail.com