สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0263527000036
 • เกียรติคุณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โรงสีเช็งชัชวาลย์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10611
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การสีข้าว
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวสารบรรจุถุง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เกียรติคุณ จงโชติชัชวาลย์
 • เกียรติคุณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 037381060
 • เบอร์มือถือ
 • 0875438396
 • อีเมล์
 • migteh@hotmail.com