สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0563562000095
 • พศิณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เวลาดีดี ดอทคอม
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47190
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายนาฬิกา พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พศิณ อรรถอนุกูล
 • พศิณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0948979987
 • อีเมล์
 • veladeedee@gmail.com