สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0545529000067
 • ญาพิชญา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ศรีมงคล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47300
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม
 • สินค้า/บริการ
 • สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ญาพิชญา สุทธภักติ
 • ญาพิชญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8849913
 • อีเมล์
 • suthapak27@gmail.com