สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0485556000138
 • วิเชียร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แอดไวซ์ ธาตุพนม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46510
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า ไอทีทุกประเภค ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV โปรแกรมขายสินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิเชียร อรรคศรีวร
 • วิเชียร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042540101
 • เบอร์มือถือ
 • 0897136103
 • อีเมล์
 • sola2524@gmail.com