สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษััท อัลนา แคร์ จำกัด
 • รมิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตเครื่องสำอางและยาแผนปัจจุบัน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816662455
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รมิดา มุสิกอง
 • รมิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816662455
 • เบอร์มือถือ
 • 0816662455
 • อีเมล์
 • bless.jume@gmail.com