สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เขียวเสวย ตรังพีอาร์
 • สุทธิณัฐ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • งานพิธีกร, วิทยากร, สปอต, รถแห่, โฆษณา, สื่อวิทยุ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุทธิณัฐ เส้งรอด
 • สุทธิณัฐ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075217696
 • เบอร์มือถือ
 • 0858809996
 • อีเมล์
 • trangfm@hotmail.com