สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีํรรมชาติ
 • ลำใย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตจำหน่าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มพช17/2552
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ลำใย บูชาศรีวงศ์
 • ลำใย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0925216783
 • เบอร์มือถือ
 • 0925216783
 • อีเมล์
 • bd.handicraft55@gmail.com