สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง
 • ศรีสุดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บ้านเรือนไทยจำลอง/เครื่องเรือนโบราณจำลอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศรีสุดา จรุงจิตจรรยา
 • ศรีสุดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0899658009
 • เบอร์มือถือ
 • 0811139784
 • อีเมล์
 • titima99@outlook.co.th