สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนไผ่อาบู
 • บุญชู 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลผลิตทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พังงา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บุญชู สิริมุสิกะ
 • บุญชู 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0862822176
 • อีเมล์
 • Rboo@hotmail.co.th