สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1549900130344
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านอาหาร อ.ฉัตรชัย
 • ภัทรวรรธน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภัทรวรรธน์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
 • ภัทรวรรธน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054511368
 • เบอร์มือถือ
 • 0914411040
 • อีเมล์
 • Phattarawath.t@gmail.com