สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105548118497
 • กมล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • คัมมอนน์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46699
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายสินค้าไอที
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กมล วรพงศ์พัฒน์
 • กมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075-235588
 • เบอร์มือถือ
 • 089-8824999
 • อีเมล์
 • kamonn.com@gmail.com