สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3670301217865
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมุนไพรชญานิน
 • พรพิมล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.,เลขจดแจ้งจากสาธารณสุข
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เพชรบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พรพิมล สะโรดม
 • พรพิมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0892294377
 • อีเมล์
 • Chayaninherb@hotmail.com