สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0275556000750
 • พิทักษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มีพร้อม เทรดดิ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 52291
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยอินทรีย์ / นำเข้า ส่งออก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • สระแก้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิทักษ์ ความเพียร
 • พิทักษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0953635695
 • อีเมล์
 • meprompt2015@gmail.com