สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105526017485
 • ณัฐฎ์เอก 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โรงงานผลิตภัณฑ์โคซี่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20232
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
 • สินค้า/บริการ
 • cosmetic
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • 022755762
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐฎ์เอก โชติปรีชารัตน์
 • ณัฐฎ์เอก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 022755762
 • เบอร์มือถือ
 • 0818182949
 • อีเมล์
 • info@koseproductfactory.com