สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0525547000081
 • จำรัค 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แอคมี ลานนา อินเตอร์เทรด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47691
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก
 • สินค้า/บริการ
 • ศิลปะหินทรายตกแต่งผนัง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จำรัค จีรปัญญาทิพ
 • จำรัค 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-230873,054-230472
 • เบอร์มือถือ
 • 086-3015957
 • อีเมล์
 • Melann_9@yahoo.co.th