สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0145551000493
 • บารมี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอสพี เฮ็ลธ เบฟเวอเรจ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47190
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP , Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บารมี ตั้งกีรติ
 • บารมี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0859229992
 • อีเมล์
 • me_tangkeerati@hotmail.com