สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0133554006351
 • ภัทราพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ภัทราพร การ์เม้นท์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46414
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเสื้อผ้า
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูปและเบ็ดเตล็ดทั่วไป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ภัทราพร พรหมบุตร
 • ภัทราพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089 5368670
 • เบอร์มือถือ
 • 089 5368670
 • อีเมล์
 • pattarapron2013@gmail.com