สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • จักสานบ้านสุวณี
 • สุวณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จักสานใยสังเคราะห์ (เชือกมัดฟาง)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุวณี นะแก้ว
 • สุวณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-7854125
 • เบอร์มือถือ
 • 085-7854125
 • อีเมล์
 • piyachat_1982@hotmail.com