สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Snack Boom
 • อมรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แมลงอบกรอบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อมรา จันทร์คง
 • อมรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0841916189
 • เบอร์มือถือ
 • 0920733471
 • อีเมล์
 • aeyz@hotmail.com