สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3801000142431
 • ชื่อธุรกิจ
 • มารีญา
 • อรณฤดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายผ้าทุกชนิดและอุปกรณ์ตัดเย็บทุกชนิด จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำหน่ายเครื่องประดับทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อรณฤดี พัฒณสำราญเผ่าพงษ์
 • อรณฤดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-1471689
 • อีเมล์
 • pamareeya@yahoo.com