สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105531005686
 • กัณฐมณี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 22299
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ฟิล์มยืดถนอมอาหารและฟิล์มยืดพันพาเลท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัณฐมณี เครือสุวรรณ์
 • กัณฐมณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819078884
 • เบอร์มือถือ
 • 0819078884
 • อีเมล์
 • kanthamanee@hotmail.com