สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนสละอาทิตย์
 • อาทิตย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สละ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP เครื่อง Q และสินค้า Otop ระดับ 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อาทิตย์ มติธรรม
 • อาทิตย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 077-249532
 • เบอร์มือถือ
 • 08 1968 3602
 • อีเมล์
 • salaartit@gmail.com