สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105557114725
 • ณัฐชา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สยาม แฮนเมด โทรฟี่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47739
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าพรีเมี่ยม โล่ห์ ของรางวัล จำหน่าย ผลไม้แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐชา เปลี่ยนเดชา
 • ณัฐชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0646236645
 • อีเมล์
 • usashd@gmail.com