สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์
 • เบญจนาฏ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารแปรรูปน้ำพริกหอยนางรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช อย. ใบคัดสรร OTOP (5 ดาว)
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เบญจนาฏ คงเจริญ
 • เบญจนาฏ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0815974646
 • เบอร์มือถือ
 • 0818282214
 • อีเมล์
 • buaisme@gmail.com