สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0203552001211
 • อาภาภัทร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ แอนด์ เอส เซอร์วิส คลีนนิ่ง ซัพพลาย
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46699
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ตัวแทนจำหน่ายน้ำยาและอุปกรณืทำความสะอาด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP อย. ฉลากเขียว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อาภาภัทร เล็กคง
 • อาภาภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038 -420010
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8904346
 • อีเมล์
 • aandsservice@hotmail.com