สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผ้าเขียนลายทอง
 • สุภาวดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าและเครื่องแตางกาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Oto5ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุภาวดี จันทร์​จิตรกุล
 • สุภาวดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032399280
 • เบอร์มือถือ
 • 0898368753
 • อีเมล์
 • msilk000@gmail.com