สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วสารินทร์ แว็กซ์น้ำผึ้งกำจัดขน
 • กานดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แว็กซ์น้ำผึ้งกำจัดขน ตรา วสารินทร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. OTOP และอนุสิทธิบัตร
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กานดา ศักดิ์ชนรดี
 • กานดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0871242436
 • เบอร์มือถือ
 • 0871242436
 • อีเมล์
 • kk_ops@moc.go.th