สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0145554001211
 • อานัติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 15121
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจระเข้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อานัติ สุขใส
 • อานัติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 035951421
 • เบอร์มือถือ
 • 0616107888
 • อีเมล์
 • sriayuthayagroup@gmail.com