สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กัญยานีผ้าพื้นเมือง
 • สมนึก 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าพื้นเมือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมนึก วีระชัย
 • สมนึก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 062-448-4222
 • เบอร์มือถือ
 • 062-448-4222
 • อีเมล์
 • 3560101153155@gmail.com