สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105543089006
 • ธนภูมิ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ท็อปไทย โปรดักส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 38211
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ อย่างถูกสุขอนามัย
 • สินค้า/บริการ
 • จานชามเมลามีนและพลาสติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนภูมิ โล่สุวรรณกุล
 • ธนภูมิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0876821125
 • อีเมล์
 • tl.topthai@gmail.com