สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0771610210011
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรแปรรูปคั่นกระได
 • ศรีลัดดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กล้วยอบธัญพืช ชีสเชคไส้สับปะรด กล้วยใส้สับประด ข้าวแต๋น คุกกี้ เบเกอรรี่ ผักปลอดสารพิษ น้ำหม่อน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศรีลัดดา ยิ่งยงล้ำเลิศ
 • ศรีลัดดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 080-9664185
 • อีเมล์
 • sriladdanok@hotmail.com