สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3770200400191
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนบึงบัวโฮมสเตย์และการท่องเที่ยว
 • สมชาย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปและหินพระธาตุ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมชาย เกษมสุขไพศาล
 • สมชาย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032-688326
 • เบอร์มือถือ
 • 083-9947505
 • อีเมล์
 • luxluksao@gmail.com