สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ทรัพย์โอฬาร
 • วไลลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเทียมดำ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วไลลักษณ์ เกษมภาไพศาล
 • วไลลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0942626692
 • เบอร์มือถือ
 • 0942626692
 • อีเมล์
 • Walailuk6692@gmail.com