สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0643556000088
 • ศิริลักษณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เขียวหวาน กรุ๊ป
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 60101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารเสริมและความงาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • ISO9001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วกียูร
 • ศิริลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0812868080
 • เบอร์มือถือ
 • 0619097888
 • อีเมล์
 • sirilakyui895@gmill.com