สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กิโลหนึ่งโฮมสเตย์
 • วรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • โฮมสเตย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • เพชรบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วรรณ แสงเจริญวัฒนะ
 • วรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0851212496
 • เบอร์มือถือ
 • 0945578225
 • อีเมล์
 • www@gmail.com