สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อุ๊งอิ๊ง
 • ฐานิตโชติกา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่าน ใส้กรอกสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ฐานิตโชติกา จันธิชัย
 • ฐานิตโชติกา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 087-7854999
 • เบอร์มือถือ
 • 087-7854999
 • อีเมล์
 • SuPaPorn222999@gmail.com