สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0803551000657
 • พรทิพย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แก้วมณี สมุนไพร
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 21002
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
 • สินค้า/บริการ
 • ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พรทิพย์ มาลาธรรม
 • พรทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075-432297
 • เบอร์มือถือ
 • 081-5131271
 • อีเมล์
 • thip2508@gmail.com