สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205556014700
 • กรชินันท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วายทีเอ็น เซฟตี้แอนด์ซัพพลาย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46599
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • สเปร์ยกำจัดกลิ่นรองเท้า และกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP : 200700274
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กรชินันท์ พัวศิริมิตร
 • กรชินันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0846358172
 • เบอร์มือถือ
 • 0894330447
 • อีเมล์
 • kornchinun.ytnsafety@gmail.com