สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3-21-03-04/1-0020 , 210300251
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแกงแม่ยี่สุ่น
 • พิมพ์จันทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกแกงทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พิมพ์จันทร์ บรรเจิดเลิศ
 • พิมพ์จันทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0898347060
 • อีเมล์
 • Phimjan7060@hotmail.com